LV | EN

100 jaunākie digitālie objekti


Nosaukums HTML XML RDF PNG
1. Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.21 (2017, 1.-15.novembris) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102719.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102719.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102719.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102719.png
2. Augstas Gudribas Grahmata no Pasaules un Dabbas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102718.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102718.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102718.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102718.png
3. Neue vollstandigere Lettische Grammatik http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102716.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102716.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102716.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102716.png
4. Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть I. http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102717.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102717.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102717.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102717.png
5. Miscellanea [piezīmju grāmatiņa rokrakstā] http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102711.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102711.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102711.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102711.png
6. Gedanken eines Greises uber den nahen Zustand jenseit des Grabes http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102715.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102715.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102715.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102715.png
7. Jauna Gada Wehleschanas pehc ikkatra gribbeschanas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102713.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102713.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102713.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102713.png
8. Anmerkungen und Zustande zu der neuen lettischen Grammatik dfes Herrn Probst Stender http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102714.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102714.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102714.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102714.png
9. Der Erhabene Lobesgang Gottes zur allgemeinen Gottesverehrung http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102710.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102710.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102710.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102710.png
10. Philosophische Gedanken uber wichtige Gegenstande.. http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102712.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102712.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102712.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102712.png
11. Tā mācība, kā tie skolmeisteri pēc šo jaunu ABC tiem skolas bērniem to lasīšanu it viegli var izmācīt http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102709.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102709.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102709.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102709.png
12. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102698.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102698.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102698.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102698.png
13. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102695.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102695.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102695.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102695.png
14. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102692.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102692.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102692.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102692.png
15. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102696.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102696.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102696.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102696.png
16. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102700.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102700.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102700.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102700.png
17. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102699.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102699.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102699.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102699.png
18. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102701.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102701.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102701.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102701.png
19. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102703.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102703.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102703.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102703.png
20. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102697.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102697.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102697.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102697.png
21. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102705.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102705.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102705.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102705.png
22. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102702.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102702.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102702.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102702.png
23. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102708.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102708.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102708.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102708.png
24. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102706.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102706.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102706.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102706.png
25. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102707.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102707.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102707.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102707.png
26. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102704.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102704.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102704.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102704.png
27. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102693.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102693.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102693.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102693.png
28. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102690.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102690.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102690.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102690.png
29. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102694.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102694.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102694.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102694.png
30. Lubānas Ziņas http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102691.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102691.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102691.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102691.png
31. Tango pizzicato Diabolo http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102648.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102648.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102648.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102648.png
32. Trouble in paradise http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102588.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102588.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102588.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102588.png
33. Mēs un mūsu vienota zeme http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102586.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102586.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102586.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102586.png
34. Rezignācija http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102585.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102585.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102585.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102585.png
35. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102686.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102686.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102686.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102686.png
36. Skolas Vārds, Nr.16 (137) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102665.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102665.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102665.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102665.png
37. Ilūkstes Novada Vēstis http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102579.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102579.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102579.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102579.png
38. Ilūkstes Novada Vēstis http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102578.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102578.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102578.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102578.png
39. Lauku e-Lapa http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102664.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102664.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102664.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102664.png
40. Skolas Psiholoģija, Nr.09 (33) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102678.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102678.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102678.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102678.png
41. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102688.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102688.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102688.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102688.png
42. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102684.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102684.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102684.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102684.png
43. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102683.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102683.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102683.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102683.png
44. Вернулась снова ты : танго (ответ на танго "Скучно") http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102584.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102584.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102584.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102584.png
45. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102685.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102685.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102685.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102685.png
46. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102687.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102687.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102687.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102687.png
47. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102679.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102679.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102679.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102679.png
48. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102681.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102681.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102681.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102681.png
49. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102680.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102680.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102680.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102680.png
50. Rigasche Rundschau http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102682.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102682.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102682.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102682.png
51. Миша : фокстрот http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102583.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102583.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102583.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102583.png
52. Tu brauci vientuļa : romance http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102582.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102582.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102582.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102582.png
53. Karavāna : romance http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102581.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102581.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102581.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102581.png
54. Sakiet - kādēļ? : tango http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102580.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102580.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102580.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102580.png
55. Čigāniete : fokstrots http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102577.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102577.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102577.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102577.png
56. Rīta ausma : čigānu romance http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102566.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102566.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102566.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102566.png
57. Ģitāres skaņas : čigānu romance http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102563.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102563.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102563.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102563.png
58. Plaša mana tēvu zeme : fokstrots http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102561.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102561.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102561.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102561.png
59. Es tā gribētu mīlēt : tango http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102560.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102560.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102560.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102560.png
60. Nāra : romance http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102554.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102554.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102554.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102554.png
61. Šūpļa dziesma http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102552.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102552.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102552.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102552.png
62. Kancona http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102548.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102548.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102548.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102548.png
63. 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu prasībām un neatkarīgu revidentu ziņojums http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102658.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102658.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102658.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102658.png
64. Sapņojums http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102547.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102547.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102547.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102547.png
65. 2016. gada publiskais pārskats http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102656.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102656.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102656.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102656.png
66. Gada pārskats 2016 http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102653.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102653.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102653.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102653.png
67. Valsts ieņēmumu dienesta 2016. gada publiskais pārskats http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102651.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102651.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102651.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102651.png
68. Gada publiskais pārskats 2016 http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102649.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102649.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102649.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102649.png
69. Arietta http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102383.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102383.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102383.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102383.png
70. Jauna Latweeschu Spreddiģģu-Grahmata, kuŗŗā atrastini Wissi Spreddiģģi pahr teem Ewanģeliumeem, kas Swehtdeenās in us Swehtkeem, Trihs Wesperu Mahzibas, kas us tahm trim pirmahm Swehtku Deenahm, Astoņi Spreddiģģi, kas us Gaweņu laiku, Peezi Spreddiģģi, kas us Luhgschanas Deenahm, in weens Spreddiģģis, kas us Pateizibas jeb Meera Deenu lassami irraid, Tai Latweeschu Deewa Draudsibai par Labbu sataisita, in jaunos skaidrôs Rakstos eespeesta. =Neue Lettische Postilla, Das ist : Sammlung erbaulicher Lettischer Betrachtungen, über die Evangelia aller Sonn- und Fest-Tage, über die Drey Episteln der drey ersten Hohen Fest-Tage, über die gantze Paßions-Geschichte, über Fünf Buß-Texte und Einem Danck-Texte, welche von inwendig benannten Dienern GOttes ausgesetzt, und den Letten zum Besten zum Druck besördert doch-Ehrwürdigen in GOTT andächtigen und Hochgelahrten Herrn, Herrn Alexander Gräven, [..] und mit einer Vorrede begleitet von Joachim Baumann http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102340.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102340.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102340.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102340.png
71. Lattwiski Swehdeenas-Darbi, Eeksch kurreem atrohdami Ihsi, un pee Dwehseles Ustaisischanas derrigi Spreddiģģi, Pahr teem Swehdeenu un Swehtku Ewangeliumeem, Teem Stahsteem no Kristus Zeeschanas un Mirschanas, Kahdahm ismekletahm no Grehku Noluhgschanas un Atgreeschanas, Mahzibahm, Un pahr to Katgismu, jeb teem Behrņu-Mahzibas Gabbaleem, Kurreem wehl kahdas ihsas Jautaschanas peeliktas. http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/80228.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/80228.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/80228.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/80228.png
72. Ātrais Mezgls (novembris/decembris) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102591.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102591.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102591.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102591.png
73. Astes http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102590.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102590.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102590.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102590.png
74. Annas Psiholoģija http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102589.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102589.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102589.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102589.png
75. DEKO http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102592.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102592.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102592.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102592.png
76. Ievas Māja http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102605.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102605.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102605.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102605.png
77. Ieva http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102595.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102595.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102595.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102595.png
78. Ieva http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102594.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102594.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102594.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102594.png
79. Ieva http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102596.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102596.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102596.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102596.png
80. Ieva http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102593.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102593.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102593.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102593.png
81. Ieva http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102598.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102598.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102598.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102598.png
82. Ieva http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102597.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102597.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102597.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102597.png
83. Ieva http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102599.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102599.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102599.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102599.png
84. Ievas Dārzs http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102601.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102601.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102601.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102601.png
85. Ievas Dārzs : speciālizlaidums : kapusvētki http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102602.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102602.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102602.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102602.png
86. Ievas Dārzs http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102600.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102600.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102600.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102600.png
87. Ievas Padomu Avīze, Nr.35 (123) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102609.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102609.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102609.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102609.png
88. Ievas Māja http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102606.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102606.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102606.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102606.png
89. Ievas Dārzs : speciālizlaidums : krāšņākie krūmi un koki http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102603.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102603.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102603.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102603.png
90. Ievas Māja http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102604.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102604.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102604.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102604.png
91. Ievas Padomu Avīze, Nr.36 (124) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102610.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102610.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102610.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102610.png
92. Ievas Mezgls http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102608.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102608.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102608.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102608.png
93. Ievas Mezgls http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102607.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102607.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102607.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102607.png
94. Ievas Padomu Avīze, Nr.39 (127) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102613.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102613.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102613.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102613.png
95. Ievas Padomu Avīze, Nr.37 (125) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102611.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102611.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102611.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102611.png
96. Ievas Padomu Avīze, Nr.38 (126) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102612.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102612.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102612.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102612.png
97. Ievas Padomu Avīze, Nr.40 (128) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102614.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102614.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102614.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102614.png
98. Mans Mazais, Nr.10 http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102628.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102628.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102628.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102628.png
99. Ievas Padomu Avīze, Nr.41 (129) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102615.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102615.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102615.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102615.png
100. Ievas Padomu Avīze, Nr.44 (132) http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102618.html http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102618.xml http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102618.rdf http://dom-acc.lndb.lv/data/obj/102618.png