LV | EN

100 jaunākie digitālie objekti


Nosaukums HTML XML RDF PNG
1. Ļaudis un Darbi https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/66984.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/66984.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/66984.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/66984.png
2. Jūrmalas Vārds.lv https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760585.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760585.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760585.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760585.png
3. Neatkarīgā https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760583.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760583.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760583.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760583.png
4. A new map of the Northern States containing the Kingdom of Sweden, Denmark, and Norway : with the Western parts of Russia, Livonia, Courlandia & ca https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48093.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48093.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48093.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48093.png
5. La Russie https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48096.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48096.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48096.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48096.png
6. Moscovie or Rvssie https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48095.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48095.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48095.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48095.png
7. Dwa slowa o Dzwynie https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/67446.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/67446.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/67446.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/67446.png
8. Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61404.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61404.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61404.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61404.png
9. Mušu ķēniņš : bērnu pasaka 5 cēlienos https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61168.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61168.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61168.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61168.png
10. Apmeklējiet latviešu tautas tērpu izstādi [attēls] LPSR Vēstures muzejā / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760561.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760561.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760561.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760561.png
11. [Bez nosaukuma: Rīgai veltīts fotoplakāts] [attēls] / fotogrāfs Leons Balodis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760563.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760563.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760563.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760563.png
12. Rīga [attēls] / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760565.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760565.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760565.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760565.png
13. Rīga [attēls] / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760567.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760567.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760567.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760567.png
14. Nāvessala [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760569.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760569.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760569.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760569.png
15. Vecrīga [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760571.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760571.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760571.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760571.png
16. Liepāja [attēls] Pazīsti Latviju / mākslinieks Rihards Skrubis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760573.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760573.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760573.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760573.png
17. Slava oktobrim! [attēls] Septiņgades plānu pārsniegsim! / mākslinieks Arturs Mucenieks https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760575.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760575.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760575.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760575.png
18. Slava oktobrim 1917! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760577.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760577.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760577.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760577.png
19. Vsevolods Višņevskis Optimistiskā traģēdija [attēls] Latvijas PSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātris / [mākslinieks Ģirts Vilks] https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760579.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760579.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760579.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760579.png
20. Trīs paaudzes: rumāņu rakstnieces Lūčijas Demetrius luga [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks Olafs Dūns https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760581.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760581.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760581.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760581.png
21. Visgrūtākais pasaulē: V. Adomēna komēdija [attēls] Valsts Liepājas muz.[ikāli] dram.[atiskais] teātris / mākslinieks Olafs Dūns https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760546.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760546.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760546.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760546.png
22. J. Švarcs Stāsts par jaunlaulātajiem [attēls]. Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760548.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760548.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760548.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760548.png
23. Jāņa Lūša Tā iesākās diena [attēls] LPSR Valsts Jāņa Raiņa Dailes teātrī / mākslinieks Leopolds Dansons https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760551.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760551.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760551.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760551.png
24. Paganini: F. Lehāra operete 3 cēlienos [attēls] Valsts Liepājas muzikāli dramatiskais teātris / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760553.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760553.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760553.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760553.png
25. Ziedošais tuksnesis: A. Upīša traģikomēdija [attēls]. J. Raiņa v.[ārdā] n.[osauktais] LPSR Valsts Dailes teātris / mākslieks Oskars Muižnieks https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760555.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760555.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760555.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760555.png
26. Fr.Šillers Marija Stjuarte [attēls]. LPSR J.Raiņa Valsts Dailes teātris / mākslieks Oskars Muižnieks https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760557.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760557.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760557.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760557.png
27. Celtnieku centrālajā klubā Sarkanarmijas ielā 10a CCK dramatiskā ansambļa satīrisks uzvedums [attēls]. Režisors - Roberts Ligers, komponists - Indulis Kalniņš, dekorators - Ludis Bērziņš, džes[z]a orķ.[estra] vad.[ītājs] - Andrejs Locis / mākslinieks Ludis Bērziņš https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760559.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760559.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760559.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760559.png
28. Nuova Carta Moscovia o Russia : Secondo l'ultime osservazioni https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48100.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48100.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48100.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48100.png
29. Raunas Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760536.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760536.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760536.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760536.png
30. Raunas Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760538.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760538.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760538.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760538.png
31. Raunas Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760544.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760544.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760544.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760544.png
32. Raunas Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760542.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760542.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760542.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760542.png
33. Raunas Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760540.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760540.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760540.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760540.png
34. Jāņa dziesmas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/110271.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/110271.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/110271.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/110271.png
35. Šūpļa dziesma : balsij, vijolei un klavierēm https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/37559.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/37559.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/37559.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/37559.png
36. Le Nord de L'Europe : Contenant le Danemark, la Norwege, la Suede et la Laponie; avec la majeure partie de la Russie Européenne https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48101.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48101.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48101.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48101.png
37. Le Nord de L'Europe : Contenant le Denmark, la Norwege, la Suede et la Laponie avec la majeure partie de la Russie Européenne https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48102.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48102.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48102.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48102.png
38. Glabājiet naudu krājkasē! [attēls]. Noguldījumi krājkasēs veicina PSRS tautas saimniecības tālāku attīstību / mākslinieks Boriss Rešetņikovs https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760503.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760503.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760503.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760503.png
39. Храните деньги в сберегательной кассе! [attēls] = Вклады в сберегательные кассы способствуют дальнейшему развитию народного хозяйства СССР / mākslinieks Boriss Rešetņikovs https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760505.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760505.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760505.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760505.png
40. Приобретайте лотерейные билеты! [attēls] Эти предметы и многие другие ценные вещи вы можете выиграть во второй денежно - вещевой лотерее Латвийской ССР / mākslinieks Arturs Mucenieks https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760507.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760507.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760507.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760507.png
41. Iegādājieties loterijas biļetes! [attēls]. Šos priekšmetus un daudz citu vērtīgu lietu jūs var laimēt Latvijas PSR otrajā naudas un mantu loterijā / mākslinieks Arturs Mucenieks https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760509.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760509.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760509.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760509.png
42. Padomju Latvijas darbaļaudis! 10. martā Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanas! [attēls] Sagaidīsim vēlēšanas ar jaunām darba uzvarēm! Ievēlēsim par deputātiem Padomēs mūsu tautas labākos dēlus un meitas! / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760511.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760511.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760511.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760511.png
43. Visi uz Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanām! [attēls] 1957. 10. marts - Latvijas PSR vietējo Padomju vēlēšanu diena / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760517.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760517.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760517.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760517.png
44. 10. martā visi uz Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanām! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760521.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760521.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760521.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760521.png
45. Все на выборы в местные Советы Латвийской ССР [attēls] 10 март 1957 - день выборов в местные Советы Латвийской ССР / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760525.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760525.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760525.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760525.png
46. 10 марта все на выборы в местные советы Латвийской ССР! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760527.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760527.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760527.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760527.png
47. Mierīga darba sardzē [attēls] / mākslinieks Vasilijs Tiščenko https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760529.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760529.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760529.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760529.png
48. Slava padomju armijai! [attēls] / mākslinieks Vladimirs Ivanovs https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760531.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760531.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760531.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760531.png
49. Padomju Latvija: krāsaina dokumenta[ā]la filma [attēls]. Rīgas mākslas un hronikālo filmu studijas 1950. gada ražojums / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760533.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760533.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760533.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760533.png
50. Priekuļu Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760515.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760515.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760515.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760515.png
51. Priekuļu Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760513.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760513.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760513.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760513.png
52. Priekuļu Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760519.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760519.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760519.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760519.png
53. Priekuļu Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760523.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760523.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760523.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760523.png
54. Priekuļu Novada Vēstis (2019. gada komplekts) https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760501.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760501.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760501.rdf  
55. Рижский эстрадный оркестр. Государственная филармония Латвийской ССР [attēls] Художественный руководитель Рингольд Оре / mākslinieks Guntis Strupulis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760481.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760481.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760481.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760481.png
56. Отлично подготовимся к празднику песни Латгалии [attēls] / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760486.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760486.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760486.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760486.png
57. Rosīgi gatavosimies Latgales novada dziesmu svētkiem [attēls] / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760488.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760488.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760488.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760488.png
58. Pirmrindniekiem slava! [attēls] / mākslinieks Aleksandrs Dobrovs https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760492.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760492.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760492.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760492.png
59. Vienprātīgi parakstoties uz aizņēmumu, paātrināsim staļinisko komunistiskās celtniecības plānu realizēšanu! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760494.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760494.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760494.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760494.png
60. Glabājiet naudu krājkasē! [attēls]. Noguldījumi krājkasēs veicina PSRS tautas saimniecības tālāku attīstību / mākslinieks Arvīds Jēgers https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760496.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760496.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760496.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760496.png
61. Храните деньги в сберегательной кассе! [attēls] = Вклады в сберегательные кассы способствуют дальнейшему развитию народного хозяйства СССР / mākslinieks Arvīds Jēgers https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760499.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760499.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760499.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760499.png
62. Priekuļu Novada Vēstis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/678188.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/678188.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/678188.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/678188.png
63. NVO nama ziņas, Nr.6 https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760490.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760490.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760490.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760490.png
64. Latvijas jaunākās grāmatas, Nr.11 (2019, 1.-15.jūnijs) https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760484.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760484.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760484.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760484.png
65. Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae Accuratiss. Delineatione Repraesentat. https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48107.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48107.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48107.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/48107.png
66. Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757230.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757230.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757230.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757230.png
67. Karte des westlichen Rußlands [Latvija] https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757228.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757228.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757228.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757228.png
68. Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757229.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757229.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757229.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757229.png
69. Karte des westlichen Rußlands [Latvija] https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757227.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757227.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757227.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757227.png
70. Karte des westlichen Rußlands [Latvija, Lietuva] https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757231.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757231.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757231.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/757231.png
71. Tādiem "draugiem" - ne! [attēls] / mākslinieks Arturs Mucenieks https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760469.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760469.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760469.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760469.png
72. Stipriniet un norūdiet savu organismu [attēls] = Укрепляйте и закалывайте свой организм / mākslinieks Nikolajs Korčagins https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760471.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760471.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760471.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760471.png
73. Sagādāsim lopiem barību ziemai! [attēls] / mākslinieks Boriss Rešetņikovs https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760473.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760473.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760473.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760473.png
74. Ансамбль песни и пляски Латвийской ССР, Рига [attēls]. Художественный руководитель Таливалдис Берзинь / mākslinieks Guntis Strupulis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760475.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760475.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760475.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760475.png
75. Ансамбль песни и танца (Рига) [attēls] Государственная филармония Латвийской ССР / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760477.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760477.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760477.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760477.png
76. Ансамбль песни и пляски Прибалтийского военного округа [attēls] / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760479.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760479.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760479.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760479.png
77. Выставка изобразительного искусства Латвийской ССР: живопись, скульптура, графика, прикладное искуссто [attēls]. Выставка развернута в помещении Президиума Академии Художеств ССР ул.Кропоткина, 21 / [mākslinieks Pēteris Teodors Ozoliņš] https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760448.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760448.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760448.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760448.png
78. Latgales mākslas izstāde Rīgā [attēls] Izstāde atvērta Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā Rīgā, Gorkija ielā 10a / mākslinieks Jāzeps Pīgoznis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760453.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760453.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760453.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760453.png
79. Slava lielajam oktobrim, kas ievadījis jaunu ēru cilvēces vēsturē - kapitālisma bojā ejas un sociālisma nostiprināšanās ēru! [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760459.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760459.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760459.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760459.png
80. Коллективы художественной самодеятельности Латвийской ССР [attēls] / mākslinieks nezināms https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760463.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760463.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760463.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760463.png
81. Aizskalosim! [attēls] / mākslinieki Simons Gūtmanis, Maksims Gleihs https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760465.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760465.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760465.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760465.png
82. Nezāles jāizravē! [attēls] / mākslinieks Simons Gūtmanis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760467.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760467.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760467.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760467.png
83. Priekules Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760457.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760457.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760457.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760457.png
84. Priekules Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/678182.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/678182.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/678182.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/678182.png
85. Priekules Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760455.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760455.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760455.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760455.png
86. Priekules Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760450.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760450.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760450.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760450.png
87. Priekules Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760461.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760461.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760461.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760461.png
88. Puķu lodziņš https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61405.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61405.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61405.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/61405.png
89. Всегда готов [attēls] / mākslinieks Kārlis Rūdolfs Goldmanis https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760426.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760426.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760426.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760426.png
90. Rīgas zooloģiskais dārzs [attēls] = Рижский зоологический сад / mākslinieks Arveds Segliņš https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760440.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760440.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760440.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760440.png
91. Выставка народного хозяйства Латвийской ССР [attēls] Рига, Парк культуры и отдыха / [mākslinieks Leonīds Alksnis] https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760442.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760442.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760442.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760442.png
92. Partija un valdība darīs visu, lai realizētu plašo program[m]u dzelzceļu elektrifikācijā, elektrolokomotīvju un dīzeļlokomotīvju ieviešanā novecojušo un neekonomisko tvaika lokomotīvju vietā [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760444.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760444.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760444.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760444.png
93. --tuvākajos 10-12 gados novērst dzīvokļu trūkumu mūzu zemē [attēls]. No b.[iedra] Ņ. Hruščova referāta PSRS Augstākās Padomes jubilejas sesijā 6.nov. 1957.g. / mākslinieks Fridrihs Kļaviņš https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760446.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760446.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760446.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760446.png
94. Pļaviņu Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760436.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760436.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760436.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760436.png
95. Pļaviņu Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760430.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760430.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760430.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760430.png
96. Pļaviņu Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760434.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760434.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760434.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760434.png
97. Pļaviņu Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760432.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760432.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760432.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760432.png
98. Pļaviņu Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760438.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760438.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760438.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760438.png
99. Pļaviņu Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760428.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760428.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760428.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760428.png
100. Pāvilostas Novada Ziņas https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760416.html https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760416.xml https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760416.rdf https://dom-acc.lndb.lv/data/obj/760416.png